Lokalizacja,26-601 Radom, Kielecka 177D, Polska
+48 692411443
tomasz.magnowski@zst.radom.pl

19 OTSW – LISTA UCZELNI I NR STANOWISK

Poniżej lista uczelni, które zadeklarowały swój udział
w 19 Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych Radom 2024

Kolejność zgłoszeń:

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 2. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 3. Politechnika Świętokrzyska
 4. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
 5. Uniwersytet Radomski
 6. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
 8. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 9. Uniwersytet Łódzki
 10. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
 11. ZUL
 12. Politechnika Rzeszowska
 13. TEB Edukacja