Sala wystawowa – patio Kamienicy Deskurów ?

Trwają rozmowy związane z udostępnieniem patio Kamienicy Deskurów oraz organizacja patronatów