• last call
    rekrutacja trwa
  • rekrutacja trwa
  • doradztwo
    personalne
  • paintball

Aktualne działania

Szkolenia i projekty, w które zaangażowana jest Firma

Szkolenie "„Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych” realizowane dla INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp.z o.o (30h) (grudzień 2019) - zrealizowano
Szkolenie "Warsztat rozwoju inteligencji emocjonalnej" realizowane dla Towarzystwa Altum Programy Społeczne (60h/grupa) (wrzesień - listopad 2019) - zrealizowano
Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla Centrum Kształcenia LIDER Damian Królicki (październik 2018 - sierpień 2019) - zrealizowano
"Praktyczne metody zarządzania czasem" - Projekt „Przyjazny POZ-Zadowolony pacjent” dla Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracowników Ochrony Zdrowia (18 h/grupa) (kwiecień - lipiec 2019) - zrealizowano
Targi Edukacyjne w Giżycku 2017, 2018, 2019 - zrealizowano
Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu 2017, 2018, 2019 - zrealizowano
Szkolenie "Nowe technologie w doradztwie zawodowym" dla Warszawskiego Centrum Innowacji  Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (woj. mazowieckie) - zrealizowano
Szkolenie informatyczne dla nauczycieli z zastosowania narzędzi IT w edukacji - Kraków (woj. małopolskie) - zrealizowano
Szkolenie informatyczne dla nauczycieli z zastosowania narzędzi IT w edukacji - Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie) - zrealizowano
Cykl szkoleń dla pielęgniarek i rejestratorek medycznych dla Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia 2016 projekt ukończony
Cykl szkoleń dla pielęgniarek i rejestratorek medycznych "Trudny Pacjent" i "Administrator Bezpieczeństwa Informacji" dla Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia 2015 projekt ukończony
Projekt pt. Edukacja dla Pracy - etap 3" realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach EFS projekt ukończony
Projekt pt. Edukacja dla Pracy - etap 2" realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach EFS projekt ukończony
 Projekt  „Akademia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” nr POKL.06.01.01-14-109/13 realizowany przez NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego projekt ukończony
Projekt  pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim 2015 - projekt ukończony
Projekt pt. "Kalkulator Kosztów Zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu  w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań wspierających" w ramach POKL 2007-2013 - projekt ukończony
Projekt  pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim 2014 - projekt ukończony
Projekt  pt. System doskonalenia nauczycieli  - Warszawa/na zlecenie firmy WYG International - projekt ukończony