Aktualne działania

Szkolenia i projekty,
w które zaangażowana była lub jest firma


Wdrażanie Office 365 w szkołach i instytucjach - szkolenia zdalne - w trakcie realizacji

Targi Edukacyjne w Giżycku 2020 "wersja pudełkowa" - w trakcie realizacji

Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu 2020 "wersja pudełkowa" - w trakcie realizacji


„Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych” 
realizowane dla INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp.z o.o (30h) (grudzień 2019) - zrealizowano

"Warsztat rozwoju inteligencji emocjonalnej"
realizowane dla Towarzystwa Altum Programy Społeczne (60h/grupa) (wrzesień - listopad 2019) - zrealizowano

Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe)
dla Centrum Kształcenia LIDER Damian Królicki (październik 2018 - sierpień 2019) - zrealizowano

"Praktyczne metody zarządzania czasem"
Projekt „Przyjazny POZ-Zadowolony pacjent” dla Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracowników Ochrony Zdrowia (18 h/grupa) (kwiecień - lipiec 2019) - zrealizowano

Targi Edukacyjne w Giżycku 2017, 2018, 2019 - zrealizowano

Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu 2017, 2018, 2019 - zrealizowano

Szkolenie "Nowe technologie w doradztwie zawodowym" dla Warszawskiego Centrum Innowacji  Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (woj. mazowieckie) - zrealizowano

Szkolenie informatyczne dla nauczycieli z zastosowania narzędzi IT w edukacji
- Kraków (woj. małopolskie) - zrealizowano

Szkolenie informatyczne dla nauczycieli z zastosowania narzędzi IT w edukacji
- Jankowo Dolne (woj. wielkopolskie) - zrealizowano

Cykl szkoleń dla pielęgniarek i rejestratorek medycznych dla Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia 2016 
- projekt ukończony

Cykl szkoleń dla pielęgniarek i rejestratorek medycznych "Trudny Pacjent" i "Administrator Bezpieczeństwa Informacji"
dla Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia 2015 - projekt ukończony

Projekt pt. Edukacja dla Pracy - etap 3" realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach EFS - projekt ukończony

Projekt pt. Edukacja dla Pracy - etap 2" realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach EFS - projekt ukończony

 Projekt  „Akademia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” nr POKL.06.01.01-14-109/13 realizowany przez NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego - projekt ukończony

Projekt  pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim 2015 - projekt ukończony

Projekt pt. "Kalkulator Kosztów Zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu  w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań wspierających" w ramach POKL 2007-2013 - projekt ukończony

Projekt  pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim 2014 - projekt ukończony

Projekt  pt. System doskonalenia nauczycieli  - Warszawa/na zlecenie firmy WYG International - projekt ukończony