OTSW Radom 2015 - poziom dolny

 OTSW RAdom 2015 - poziom górny


 

REZERWACJA STANOWISK:

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu - stanowisko 19

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - stanowisko 9

Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja", Radom - stanowisko 1

Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu - stanowisko 18

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu - stanowisko 11

Akademia Morska w Gdyni - stanowisko 14

TEB Edukacja, Radom - stanowisko 22

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - stanowisko 10

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu- stanowisko 16

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa - stanowisko 12

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu - stanowisko 17

Politechnika Łódzka - stanowisko 8

Uniwersytet Łódzki - stanowisko 15

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu - stanowisko 13

Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie - namiot przed wejściem

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - stanowisko 20

Politechnika Świętokrzyska - stanowisko 27

Politechnika Warszawska - stanowisko 28

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - stanowisko 25

Uczelnia Łazarskiego  - stanowisko 23

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie  - stanowisko 24

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - stanowisko 5

PeKaO o/Radom - stanowisko 2

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - stanowisko 26

Politechnika Wrocławska - stanowisko 29

Szkoła Główna Służb Pożarniczych - stanowisko 30

Społeczna Akademia Nauk - stanowisko 4

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia - stanowisko  31

Antresola:

Wojewódzka Komenda Policji - Wydział Kadr w Radomiu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu

Państwowa Straż Pożarna w Radomiu

Wojewódzki Urząd Pracy filia w Radomiu

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

International Education Consulting & Recruitment eLab - Warszawa

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej