• last call
    rekrutacja trwa
  • rekrutacja trwa
  • doradztwo
    personalne
  • paintball

Podsumowanie DWUNASTYCH OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH RADOM 2015

Podsumowanie 
DWUNASTYCH OGÓLNOPOLSKICH 
TARGÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH RADOM 2015

 


         Po raz dwunasty zorganizowane zostały dla ponad trzech tysięcy maturzystów (zawiadomionych 342 klas maturalnych) z regionu radomskiego Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2015.  Targi zgromadziły 26 szkół wyższych i bank PEKAO. Pojawiły się Uniwersytety, Politechniki i szkoły wyższe z Radomia, Warszawy, Lublina, Łodzi, Kielc, Gdyni i Wrocławia. 

Zaprosiliśmy do udziału policję, straż pożarną i wojsko prezentując ścieżki kariery w tych instytucjach. W ramach tej imprezy doradcy zawodowi 
z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy WUP filia Radom oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na własnych stanowiskach doradzali uczniom jak planować karierę zawodową. 

Zaproszeni doradcy zawodowi i doradcy personalni przeprowadzili
9 wykładów
 dla około 450 maturzystów (17 klas). Rangę imprezie nadało przyjęcie honorowych patronatów  przez Panią Minister Edukacji Narodowej,  Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wojewodę Mazowieckiego i Prezydenta Miasta. Po raz kolejny  na czterech stanowiskach z testami kariery dla maturzystów firmy PROGRA testy realizowało około 80 osób. 

Promocja Targów obejmowała działania medialne w Gazecie Wyborczej (patron medialny  Targów i wydawca Gazety Targowej jako dodatku do GW
w Radomiu), w regionalnym Radiu Plus (50 spotów), zapowiedzi w Telewizji DAMI  i Serwisach Radomskiej Grupy Mediowej (radio, portal, internetowy, gazeta). Ponadto odbyła się zakrojona na szeroką skalę akcja internetowa prowadzona przez fanPage na Facebook-u.

 

Lista Uczelni i Firm, które uczestniczyły w 12 Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych Radom 2015: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja", Radom, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Akademia Morska w Gdyni, TEB Edukacja, Radom, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, PeKaO o/Radom, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Służb Pożarniczych, Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.

Na Antresoli swoje stanowiska mieli:

Wojewódzka Komenda Policji - Wydział Kadr w Radomiu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu

Państwowa Straż Pożarna w Radomiu, Wojewódzki Urząd Pracy filia w Radomiu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, International Education Consulting & Recruitment eLab – Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

Nagrody za najciekawsze (zdaniem przyznających nagrody) stanowiska uczelni z Radomia
i spoza Radomia otrzymali:

Nagrody Prezydenta Miasta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Nagrody Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna oraz

Szkoła Główna Służb Pożarniczych

 

Orientacyjna liczba osób, które odwiedziły w tym roku Targi oscylowała pomiędzy 1350 – 1600 osób. Podczas Targów przeprowadziliśmy ankietę, na którą odpowiedziało prawie 10 % uczestniczących w niej młodzieży (135 osób). Wynika z niej, że ponad połowa z nich (deklaracja odwiedzenia stanowiska) rozmawiali z przedstawicielami: Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, UMCS, Politechniki Wrocławska i Świętokrzyska, Uniwersytetu Łódzkiego. Mniej niż 40 z 135 uczestniczących w  ankiecie nie miała żadna z Uczelni.

Wyniki te są wynikami deklaratywnymi (brak pewności, co do ich reprezentatywności)

 

 

LINK DO GALERII ZDJĘĆ:                                     http://1drv.ms/1AroVet

 

Pozdrawiam i dziękuje za udział zapraszając za rok

na 13 Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2016

 

 

Tomasz Magnowski