Podsumowanie 
DWUNASTYCH OGÓLNOPOLSKICH 
TARGÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH RADOM 2015

 


         Po raz dwunasty zorganizowane zostały dla ponad trzech tysięcy maturzystów (zawiadomionych 342 klas maturalnych) z regionu radomskiego Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2015.  Targi zgromadziły 26 szkół wyższych i bank PEKAO. Pojawiły się Uniwersytety, Politechniki i szkoły wyższe z Radomia, Warszawy, Lublina, Łodzi, Kielc, Gdyni i Wrocławia. 

Zaprosiliśmy do udziału policję, straż pożarną i wojsko prezentując ścieżki kariery w tych instytucjach. W ramach tej imprezy doradcy zawodowi 
z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy WUP filia Radom oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na własnych stanowiskach doradzali uczniom jak planować karierę zawodową. 

Zaproszeni doradcy zawodowi i doradcy personalni przeprowadzili
9 wykładów
 dla około 450 maturzystów (17 klas). Rangę imprezie nadało przyjęcie honorowych patronatów  przez Panią Minister Edukacji Narodowej,  Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wojewodę Mazowieckiego i Prezydenta Miasta. Po raz kolejny  na czterech stanowiskach z testami kariery dla maturzystów firmy PROGRA testy realizowało około 80 osób. 

Promocja Targów obejmowała działania medialne w Gazecie Wyborczej (patron medialny  Targów i wydawca Gazety Targowej jako dodatku do GW
w Radomiu), w regionalnym Radiu Plus (50 spotów), zapowiedzi w Telewizji DAMI  i Serwisach Radomskiej Grupy Mediowej (radio, portal, internetowy, gazeta). Ponadto odbyła się zakrojona na szeroką skalę akcja internetowa prowadzona przez fanPage na Facebook-u.

 

Lista Uczelni i Firm, które uczestniczyły w 12 Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych Radom 2015: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja", Radom, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Akademia Morska w Gdyni, TEB Edukacja, Radom, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, PeKaO o/Radom, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Służb Pożarniczych, Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.

Na Antresoli swoje stanowiska mieli:

Wojewódzka Komenda Policji - Wydział Kadr w Radomiu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu

Państwowa Straż Pożarna w Radomiu, Wojewódzki Urząd Pracy filia w Radomiu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, International Education Consulting & Recruitment eLab – Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

Nagrody za najciekawsze (zdaniem przyznających nagrody) stanowiska uczelni z Radomia
i spoza Radomia otrzymali:

Nagrody Prezydenta Miasta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Nagrody Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna oraz

Szkoła Główna Służb Pożarniczych

 

Orientacyjna liczba osób, które odwiedziły w tym roku Targi oscylowała pomiędzy 1350 – 1600 osób. Podczas Targów przeprowadziliśmy ankietę, na którą odpowiedziało prawie 10 % uczestniczących w niej młodzieży (135 osób). Wynika z niej, że ponad połowa z nich (deklaracja odwiedzenia stanowiska) rozmawiali z przedstawicielami: Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, UMCS, Politechniki Wrocławska i Świętokrzyska, Uniwersytetu Łódzkiego. Mniej niż 40 z 135 uczestniczących w  ankiecie nie miała żadna z Uczelni.

Wyniki te są wynikami deklaratywnymi (brak pewności, co do ich reprezentatywności)

 

 

LINK DO GALERII ZDJĘĆ:                                     http://1drv.ms/1AroVet

 

Pozdrawiam i dziękuje za udział zapraszając za rok

na 13 Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2016

 

 

Tomasz Magnowski