Lokalizacja,26-601 Radom, Kielecka 177D, Polska
+48 692411443
tomasz.magnowski@zst.radom.pl

18 OTSW – LISTA UCZENI I NR STANOWISK

Poniżej lista uczelni, które zadeklarowały swój udział
w 18 Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych Radom 2023

w kolejności stanowisk w ruchu prawoskrętnym od wejścia:

 1. Politechnika Lubelska
 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 5. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 6. TEB Edukacja Radom
 7. Uniwersytet Łódzki
 8. Politechnika Rzeszowska
 9. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 10. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 11. Akademia Wojsk Lądowych Wrocław
 12. AWF Biała-Podlaska
 13. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
 14. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
 15. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
 17. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
 18. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 19. Politechnika Świętokrzyska
 20. PeKaO
 21. Politechnika Morska w Szczecinie
 22. Katolicki Uniwersytet Lubelski

Stanowiska podmiotów, które nie są uczelnią wyższą:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy filia w Radomiu
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
 3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu
 4. Sekcja ds. Doboru WKiSzk. Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu